התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר אליי, המלאך הדובר בי, קרא לאמור, כה אמר יהוה צבאות:  קינאתי לירושלים ולציון, קנאה גדולה.