התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
וקצף גדול אני קוצף, על-הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה.