התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ואשא את-עיניי, וארא; והנה, ארבע קרנות. 

ghgf gf gfdhfg h fghfghfgh fgdhfg hfg