התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ואומר, אל-המלאך הדובר בי--מה-אלה; ויאמר אליי--אלה הקרנות אשר זירו את-יהודה, את-ישראל וירושלים.