התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ויראני יהוה, ארבעה חרשים.