התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ואומר, מה אלה באים לעשות; ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר-זירו את-יהודה כפי-איש לא-נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, ליידות את-קרנות הגויים הנושאים קרן אל-ארץ יהודה לזרותה.