התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ונחל יהוה את-יהודה חלקו, על אדמת הקודש; ובחר עוד, בירושלים. 

נבואה יפיפיה על העם היהודי, על ארץ יהודה, על אדמת הקודש, ועל הבחירה בירושלים. יהי רצון שנזכה לראות את כל עם ישראל, בארץ ובתפוצות, בוחר ביהודה ובירושלים. הקדוש--ברוך-הוא כבר בחר, והמציאות של עם ישראל הזב לארצו מעידה על כך. עכשיו רק נותר לעם ישראל לאשרר אקטיבית את הבחירה על ידי מעשה. הלוואי ונזכה.