התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר יהוה אל-השטן, יגער יהוה בך השטן, ויגער יהוה בך, הבוחר בירושלים; הלוא זה אוד, מוצל מאש. 

במילה זה מופיע הטעם מרכא כפולה.

הפסןק מבטא את דעת התנך על התנועה הציונית.