התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ויען ויאמר, אל-העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצואים, מעליו; ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עוונך, והלבש אותך, מחלצות.