התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
ביום ההוא, נאום יהוה צבאות, תקראו, איש לריעהו--אל-תחת גפן, ואל-תחת תאנה.

בוא יבוא שלום.