התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר אליי, מה אתה רואה; ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על-ראשה, ושבעה נרותיה עליה--שבעה ושבעה מוצקות, לנרות אשר על-ראשה. 

מנורת הזהב על שבעת קניה עומדת בבית המקדש ודולקת באש התמיד לאחר גאולת משיח בן דוד.