התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
ויען ויאמר אליי, לאמור, זה דבר-יהוה, אל-זרובבל לאמור:  לא בחיל, ולא בכוח--כי אם-ברוחי, אמר יהוה צבאות. 

הפסוק הינו מהספר שעל שמי ומההפטרה שלי ומהוה נר לדרכי בחיים.