התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
ואען שנית, ואומר אליו:  מה-שתי שיבלי הזיתים, אשר ביד שני צנתרות הזהב, המריקים מעליהם, הזהב. 

זה עתה נפגשתי עם זקן מאמין שהפרוייקט בדמו והוא פיתתני ואפת ולפיכך בחרתי את הפסוק הזה שהזית מהווה בו מרכז ותקוה