התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ו -

פסוק יג

שיתוף
והוא יבנה את-היכל יהוה, והוא-יישא הוד, וישב ומשל, על-כיסאו; והיה כוהן, על-כיסאו, ועצת שלום, תהיה בין שניהם.