התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
הלוא את-הדברים, אשר קרא יהוה ביד הנביאים הראשונים, בהיות ירושלים יושבת ושלווה, ועריה סביבותיה; והנגב והשפילה, יושב.