התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
כה, אמר יהוה, שבתי אל-ציון, ושכנתי בתוך ירושלים; ונקראה ירושלים עיר האמת, והר-יהוה צבאות הר הקודש. 

לקרוא את הפסוק הזה זו זריקת ציונות ישר אל הוריד! פסוק מדהים שמחזק את התנועה הציונית ואת מפעל ההתיישבות