התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק ד

שיתוף
כה אמר, יהוה צבאות, עוד יישבו זקנים וזקנות, ברחובות ירושלים; ואיש משענתו בידו, מרוב ימים. 

שאנשים לא ימותו במלחמות והם יהיו זקנים שישבו עם המשענות שלהם בירושלים