התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק ה

שיתוף
ורחובות העיר יימלאו, ילדים וילדות, משחקים, ברחובותיה. 

פסוק זה הוא ביטוי חזק לגאולה שמתקיים יום יום בירושלים המתחדשת ובכל ארץ ישראל . ושבו בנים לגבולם .