התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
כה אמר, יהוה צבאות, כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, בימים ההם--גם-בעיניי, ייפלא, נאום, יהוה צבאות. 

מי ייתן ונגיע לימים שבהם נחשב למופלאים גם בעיניינו וגם בעיני הקבה, אמן.