התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק ט

שיתוף
כה-אמר, יהוה צבאות, תחזקנה ידיכם, השומעים בימים האלה את הדברים האלה--מפי, הנביאים, אשר ביום יוסד בית-יהוה צבאות ההיכל, להיבנות.