התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק יב

שיתוף
כי-זרע השלום, הגפן תיתן פרייה והארץ תיתן את-יבולה, והשמיים, ייתנו טלם; והנחלתי, את-שארית העם הזה--את-כל-אלה. 

השלום הנכסף יביא עמו פריחה ושגשוג שפע ויציבות