התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק יט

שיתוף
כה-אמר יהוה צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית-יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים, טובים; והאמת והשלום, אהבו. 

הנביא זכריה מצווה עלינו לאהוב את האמת ואת השלום יחד. הוא עושה הבחנה בין האמת לשלום, ומורה לנו שיש תמיד לזכור את שני הערכים החשובים האלה - צדקתך או אמונתך, יחד עם הקבלה של אמונתו וצדקתו האחר וזה השלום. מסר חשוב שיש לנצור בליבנו.