התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ח -

פסוק כג

שיתוף
כה-אמר, יהוה צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכול לשונות הגויים; והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עימכם--כי שמענו, אלוהים עימכם. 

ההכרה של אומות העולם שעם ישראל הוא העם הנבחר התחיל עם הקמת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות והולך ומתגבר עם שגשוגה הרוחני והגשמי של המדינה הקטנה והמדהימה הזו. אשרנו שזכינו לראות בשוב ה' את שיבת ציון - אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.