התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ט -

פסוק יב

שיתוף
שובו, לביצרון, אסירי, התקווה; גם-היום, מגיד משנה אשיב לך. 

אין שום יאוש בעולם!!!!!!!!