התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
כי-דרכתי לי יהודה, קשת מילאתי אפריים, ועוררתי בנייך ציון, על-בנייך יוון; ושמתיך, כחרב גיבור. 

בפסוק זה את התעלומה של בית יהודה ובית ישראל מתגלה, מסמן את הזמן שבו הפיזור של האנשים הקדושים מסתיים; זמן שבו שני הבתים של ישראל יהיו כאיש אחד כחרב אמיצה ביד של אדוני לשפוט יוון. מכיוון שגם יהודה ואפרים, המלאות של מדינות, שהיה נתון ליווני-רומי, שני תחום הפוליטי ודתי. האם הזמן שבו אפרים (נוצרים) ויהודה (יהודים) נחשפו זהותו כאחים ובני ישראל. הנה צאצאיו של אברהם, אין ספור כמו החול של הים או כוכבי שמים!