התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יב -

פסוק ו

שיתוף
ביום ההוא אשים את-אלופי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על-ימין ועל-שמאל את-כל-העמים, סביב; וישבה ירושלים עוד תחתיה, בירושלים.