התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק ג

שיתוף
ויצא יהוה, ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו, ביום קרב. 

מדובר עלעונשים שנובעים מהחטאים של עם ישראל לפי הפסוקים בדברים XXX-17,18 והפסוק שקודם לפסוק המצותת פסוק ב: כאשר העם היהודי חוטא ה' מקים עמלק שמעניש אותו אבל אחר כך הוא בעצמו נענש מפני שהוא פגע בעם הנברח. פראדוקס?