התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק ד

שיתוף
ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחצייו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד; ומש חצי ההר צפונה, וחצייו-נגבה. 

חלק ממלחמת גוג ומגוג מסופר כאן,היסטוריה!!!