התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק ט

שיתוף
והיה יהוה למלך, על-כל-הארץ; ביום ההוא, יהיה יהוה אחד--ושמו אחד. 

חשוב שכל אדם ידע מאין הוא בא ולאן הוא הולך. כשאנו יודעים שיש בורא אחד להכל ובו ורק בו אנו מאמינים אז יש תכלית לבריאתנו. בנוסף, חשוב שעם ישראל ידע שהוא נבחר להיות עם הספר ויש לנו את האחריות לפרסם את כבוד השם בעולם.