התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק יב

שיתוף
וזאת תהיה המגפה, אשר ייגוף יהוה את-כל-העמים, אשר צבאו, על-ירושלים; המק בשרו, והוא עומד על-רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם.