התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק יח

שיתוף
ואם-משפחת מצריים לא-תעלה ולא באה, ולא עליהם; תהיה המגפה, אשר ייגוף יהוה את-הגויים, אשר לא יעלו, לחוג את-חג הסוכות.