התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק יד -

פסוק כ

שיתוף
ביום ההוא, יהיה על-מצילות הסוס, קודש, ליהוה; והיה הסירות בבית יהוה, כמזרקים לפני המזבח.