התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק א

שיתוף
דבר-יהוה אשר היה, אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה, בן-אמריה, בן-חזקייה--בימי יאשייהו בן-אמון, מלך יהודה. 

מתנה מדן אורין