התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
אסוף אסף כול, מעל פני האדמה--נאום-יהוה.