התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
אסף אדם ובהמה, אסף עוף-השמיים ודגי הים, והמכשלות, את-הרשעים; והכרתי את-האדם, מעל פני האדמה--נאום-יהוה.