התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ואת-המשתחווים על-הגגות, לצבא השמיים; ואת-המשתחווים הנשבעים ליהוה, והנשבעים במלכם. 

ואת המשתחווים על הגגות, לצבא השמיים