התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
הילילו, יושבי המכתש:  כי נדמה כל-עם כנען, נכרתו כל-נטילי כסף. 

אהבתי