התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
יום עברה, היום ההוא:  יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפילה, יום ענן וערפל. 

מתנה מדן אורין