התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
יום שופר, ותרועה, על הערים הבצורות, ועל הפינות הגבוהות. 

שזה יכול להיות בקרוב