התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
גם-כספם גם-זהבם לא-יוכל להצילם, ביום עברת יהוה, ובאש קנאתו, תיאכל כל-הארץ:  כי-כלה אך-נבהלה יעשה, את כל-יושבי הארץ. 

כסף כסף תרדוף