התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
התקוששו, וקושו--הגוי, לא נכסף.