התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה; אשדוד, בצוהריים יגרשוה, ועקרון, תיעקר.