התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
והייתה חבל הים, נוות כרות רועים--וגדרות צאן.