התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
והיה חבל, לשארית בית יהודה--עליהם ירעון:  בבתי אשקלון, בערב ירבצון--כי יפקדם יהוה אלוהיהם, ושב שביתם.