התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
לכן חי-אני נאום יהוה צבאות אלוהי ישראל, כי-מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה, ממשק חרול ומכרה-מלח ושממה, עד-עולם; שארית עמי יבוזום, ויתר גויי ינחלום.