התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
זאת להם, תחת גאונם:  כי חירפו ויגדילו, על-עם יהוה צבאות.