התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
נורא יהוה, עליהם, כי רזה, את כל-אלוהי הארץ; וישתחוו-לו איש ממקומו, כול איי הגויים.