התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
גם-אתם כושים, חללי חרבי המה.