התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ויט ידו על-צפון, ויאבד את-אשור; וישם את-נינווה לשממה, צייה כמדבר.