התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
ורבצו בתוכה עדרים, כל-חיתו-גוי--גם-קאת גם-קיפוד, בכפתוריה ילינו; קול ישורר בחלון, חורב בסף, כי ארזה, ערה.